Lesernes marked

Bidrar til en tryggere russetid

Koordinator for gatemegling hos Røde Kors, Karolina Hafström Tafjord, ønsker å fortsette med forberedelseskurs for russen for å bidra til en tryggere russetid. (Foto: Kristian Moe)

Russetida er allerede godt i gang, og Røde Kors har gjort sitt for at tida med fest og moro skal gå litt tryggere for seg.

I forkant av russetida bidro Røde Kors, i samarbeid med forebyggende avdeling i politiet, med førstehjelpskurs og kurs i gatemegling for russen. Dette, for å forberede russepresidentene og russepolitiet på den rollen de skulle ha, og hvordan de skulle håndtere situasjoner som potensielt kunne oppstå i løpet av russetida.

Intensive kurs
Førstehjelpskurset varte i to timer, mens gatemeglingskurset hadde en varighet på en time. I gatemeglingskurset var fokusområdene forståelse for hvorfor en konflikt oppstår og konfliktdempende språk.
– Vi gikk gjennom de viktigste elementene fra det ordinære gatemeglingskurset, men gikk ikke like mye i dybden som vi pleier. De fikk et utvalg av emner vi så som viktige for dem, sier koordinator for gatemegling i Møre og Romsdal Røde Kors, Karolina Hafström Tafjord.
På det to timer lange førstehjelpskurset ble lagt vekk på hva man skal gjøre i en akutt situasjon, dersom Røde Kors ikke er til stede. Blant annet ble det gått gjennom de ulike stegene for å sikre seg selv og omgivelsene, og hvordan man skaffer hjelp med hjelpetelefonene.
– Det var et ganske grunnleggende kurs, men vi tenker at de vil være litt bedre rustet, uttaler Hafström Tafjord.
Oda Aamelfot Krohn, som var en av deltakerne på kurset, mener at det var både lærerikt og nyttig.
– Det er bra at Røde Kors bruker ressurser på å lære opp russen, slik at vi kan hjelpe oss selv og medruss i ulike situasjoner, sier hun.

Engasjerte deltakere
Hafström Tafjord er fornøyd med responsen fra de 15 deltakende russene, og er imponert over viljen til å lære.
– De tok til seg det vi ville formidle og så nytten av det. Det var en veldig engasjert gjeng som hadde mange gode spørsmål og ville vite mer om hva man gjør i ulike situasjoner, sier hun.
Aamelfot Krohn understreker viktigheten av at den enkelte først og fremst tar ansvar for egen helse, og trekker dette frem som en viktig del av kurset. Men også at det er nyttig å kunne sette seg inn i en motparts posisjon for å løse konflikter trekkes frem som nyttig og forebyggende.
– Det å kunne sette seg inn i hva som kan ligge til grunn for den andre parts handlinger, kan bidra til lettere å forstå hvordan konflikter kan løses, sier hun.

Vil fortsette
Ifølge Karolina Hafström Tafjord er opplæring og forberedelse av russen gjennom disse kursene noe Røde Kors ønsker å fortsette med fremover, for å gi sitt bidrag til en tryggere russetid.
– Vi ønsker å få det til i fremtiden også, men håper å kunne gå gjennom flere verktøy fra gatemeglingskurset vårt. Vi vil gjerne bidra til en tryggere russetid, både for de som er frivillige, men også for deres medelever, poengterer Hafström Tafjord.

Kristian Moe
kristian@nyttiuka.no