Lesernes marked

Ber kommunen oppfylle lærernormen

Spjelkavik ungdomsskole er én av skolene som ifølge Statsforvalteren bryter lærernormen. (Foto: Ålesund kommune)

Statsforvalteren har gitt Ålesund kommune frist til 10. februar for å uttale seg rundt manglende oppfylling av lærernormen.

Det er tre skoler i Ålesund som ifølge Statsforvalterens tall ikke oppfyller normen: Blindheim og Brattvåg barneskoler (både 1.-4. trinn og 5.-7. trinn) samt Spjelkavik ungdomsskole (8.-10. trinn).

Til sammen 3,1 årsverk
– På en grunnskole skal forholdet mellom tallet på lærere og elever i ordinær undervisning fra 1. august 2019 maksimalt være 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer på 5.-7. og 8.-10. trinn, skriver Statsforvalteren i Møre og Romsdal i et brev til Ålesund kommune.
Blindheim barneskole mangler 0,8 ordinære årsverk for å oppfylle norma for 1.-4. trinn. Dette utgjør 596,3 undervisningstimer. Samtidig mangler skolen 0,2 årsverk for 5.-7. trinn.
Brattvåg barneskole mangler 0,6 ordinære årsverk, noe som utgjør 464,4 timer for 1.-4. trinn, og de mangler 0,4 årsverk for 5.-7. trinn.
For Spjelkavik ungdomsskole er det 1,1 undervisningsårsverk som mangler. Det utgjør hele 739,1 undervisningstimer.

Er i gang med møter
Kommunalsjef for opplæring i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, er nå i dialog med skolene.
– De neste ukene har vi statusmøter med skolene det gjelder, så vi kommer til å gi en uttale til Statsforvalteren innen fristen, forteller han til Nytt i Uka.
– Hvilket handlingsrom har skolene for å oppfylle normen?
– Det kan være utfordrende og vanskelig for noen av dem, men vi må først få klarhet i hva skolene sier. Trolig må de omdisponere noen ressurser, tilføyer Rødal.
Kommunen er pålagt å uttale seg før fristen, og Statsforvalteren vil i etterkant avgjøre hvorvidt et pålegg om å øke lærerressursene skal oppfylles.

Andreas G. Hesselberg
andreas@nyttiuka.no