Lesernes marked

Avvikler virksomheten i sentrum

Ungdom i Oppdrag har flytta inn i Ålesund bedehus i Kipervikgata.

Ålesund indremisjon har vedtatt å avvikle sin misjonsvirksomhet i Ålesund sentrum fra 1. januar, hovedsakelig på grunn av koronapandemien. Stifelsen Ungdom i Oppdrag har overtatt Ålesund bedehus som ny base for sin virksomhet.
Misjonsforeninga ble stifta i 1868 og har hatt en sammenhengende virksomhet i bysentrum i 152 år.
– Foreninga har hatt en sentral plass i det kristelige arbeidet i Ålesund, med et rikt søndagsskolearbeid, yngres- og ungdomsarbeid, sang og musikk og møteaktiviteter, uttaler styreleder Kjell Gjelsten i ei pressemelding.

Korona er årsaken
Gjelsten mener mange har fått oppleve ei varig kursendring i livet sitt med utgangspunkt i Ålesund bedehus i Kipervikgata.
– Vi feira 150-årsjubileum i 2018. Når vi nå går til det skritt å avvikle virksomheten, skyldes dette i første rekke koronaen og at medlemmene mer eller mindre er i høyrisikogruppa og må ta grep med tanke på dette. I tillegg melder også alderen seg for de som står i ledelsen, framhever han.
Ålesund indremisjon ser ifølge Gjelsten ingen mulighet for at yngre krefter kan ta over. Nå er han glad for at Ungdom i Oppdrag vil fortsette med å holde liv i bedehuset.
– De vil ivareta byens prektige bedehus på en god måte, sier han.
Kjell Gjelsten og Dagmund Vassenden vil på vegne av styret takke alle som har hatt tilknytning til indremisjonens arbeid i Ålesund oppigjennom åra.
– Selv om foreninga opphører, er formålet og visjonen den samme: Forkynnelse av evangeliet. Det går aldri ut på dato, avslutter Gjelsten.