Lesernes marked

Arrangerer superhelg på Blindheim

Maiken Vegsundvåg i Blindheim IL ser fram til å invitere til en superhelg med Superleker i mai.

For første gang skal Superlekene arrangeres i vårt fylke. Det vil skje i Blindheimshallen og på Blindheim stadion 28.-29. mai neste år.

Initiativtaker er Blindheim IL Volleyball i samarbeid med Møre og Romsdal idrettskrets. Lekene er for mennesker i alle aldre med særskilte tilretteleggingsbehov og ulikt funksjonsnivå.

– Inkludering på alle plan
Maiken Vegsundvåg, som leder volleyballgruppa, gleder seg til ei helg med både sosialt fellesskap og sunn konkurranse. Hun ser for seg mellom 100 og 150 deltakere, men håper på enda flere.
– I idrettslaget ønsker vi å bidra med aktivitet og inkludering på alle plan. Når denne målgruppa har en dårligere helse og færre aktivitetstilbud enn andre, så er det viktig at vi gjør noe positivt for dem, sier hun.

– Noen faller utenfor
Ifølge Vegsundvåg er det ikke så mange idrettslag i vår region som har egne grupper for paraidrett.
– Det er viktig for generell helse, men også det sosiale, blant anna i skolesammenheng der mange er med på idrett mens noen faller utenfor. Behovet for en arena for denne målgruppa er nok til stede, erfarer hun og legger til:
– Det er mange fine ord i idretten om at ALLE skal få være med, og nå ønsker vi å gjøre noe enda mer konkret for å få med flere!

Inspirere andre
Blindheim IL starta opp et nytt tilbud i høst, kalt diamantvolley. Det er et konsept som Norges Volleyballforbund satser på for å få flere utøvere inn i paraidretten.
– Nå har vi foreløpig sju faste utøvere på diamantvolley hos oss, opplyser Vegsundvåg.
– Og det kan bli aktuelt å starte andre grupper for denne målgruppa?
– Ja, det kan det bli. Vi ønsker gjerne, gjennom Superlekene, å inspirere de andre grenene i idrettslaget til å tilby noe til denne målgruppa. Så er det viktig å gjøre de andre klubbene i vårt distrikt oppmerksomme på at det finnes ei målgruppe som ikke har så mange tilbud, svarer hun.

Premie til alle
Grenene under Superlekene blir trolig svømming (i bassenget til Blindheim ungdomsskole), volleyball, sandvolleyball, innebandy, fotball og håndball.
På lørdagen blir det øvelser hvor deltakerne blir introdusert for de ulike grenene, og de kan prøve seg på det de har lyst til. Det blir rikelig anledning til sosialisering, og på kvelden blir det sågar en egen bankett. På søndagen blir det turneringer og premieutdeling. Det er gratis å delta, og det blir selvfølgelig premie til alle!

Superlekene

Superlekene er et gratis lavterskel idrettsarrangement for utviklingshemmede og mennesker med særskilte tilretteleggingsbehov i alle aldre med ulikt funksjonsnivå. Ideen med lekene er å la deltakere få prøve ulike idretter for å bli inspirert til fysisk aktivitet samt fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse.
Superlekene ble etablert i 2009, med bakgrunn i folkehelseundersøkelsen fra 2006 som viste at helsa til utviklingshemmede var svært mye dårligere enn for andre grupper i samfunnet.
Prosjektet ligger under Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og støttes av blant anna Stiftelsen Dam og Sparebankstiftelsen SR-Bank.
Kilder: Stiftelsen Dam og Superlekene.no

Andreas G. Hesselberg
andreas@nyttiuka.no