Lesernes marked

Åpner Fontenehus i Ålesund

Styret i stiftelsen som skal drive Fontenehuset i Ålesund (f.v.): Silje Voldsund Ødegaard, Thor Hansen, Knut Ivar Steinhovden og Monica Molvær (styreleder).

Fontenehus er et åpent tilbud til alle som har falt utenfor arbeidsmarkedet på grunn av psykiske vansker. Etter 20 år i Norge, kommer det nå også til Ålesund.

Styreleder for stiftelsen som skal drive Fontenehuset i Ålesund, Monica Molvær, er glad for at det nå er klart at også Ålesund nå skal få et Fontenehus.
– Vi begynte å jobbe med dette i 2017, men på grunn av koronasituasjonen har prosessen tatt litt tid. Nå har vi endelig fått på plass de politiske vedtaka som skal til for at vi kan få et Fontenehus i Ålesund, sier Molvær.
Hun forteller at Fontenehuset er en idé som opprinnelig kommer fra USA, og at det første huset ble etablert i Norge for rundt 20 år siden. Det ble en suksess som har gitt svært gode resultater, og i dag finnes det 20 Fontenehus spredt over hele landet. Huset i Ålesund blir altså det 21. i rekka.

Alle velkomne
Molvær forteller at Fontenehuset er en plass der hvem som helst er velkommen, og man trenger ikke noen henvisning. Det er bare å stikke innom.
De som er tilknytta Fontenehuset, kalles medlemmer, og alle deltar i et sosialt arbeidsfellesskap på huset. Etter at medlemmene har fått relevant og tilpassa opplæring, får de komme ut i ordinært arbeid – med vanlig lønn – i en bedrift i ni måneder. Et viktig poeng da er at de skal ha helt ordinære arbeidsoppgaver som utføres i bedrifta til vanlig; de skal ikke bare holde på med slikt som ellers ikke hadde blitt utført, slik det ofte er med tradisjonell arbeidsutplassering. Dermed vil de forhåpentlig få en opplevelse av at det de gjør, både betyr noe og blir verdsatt.

Vikar-garanti
– Fontenehuset fritar medlemmene fra en del stressmomenter som man ofte kan oppleve når man skal prøve seg i arbeidslivet. Viktigst er at vi garanterer å stille med en vikar dersom medlemmene blir syk, for eksempel. Da trenger de ikke å engste seg for at de ikke klarer å gå på jobb, og arbeidsgiverne trenger ikke å bekymre seg for at jobben ikke blir gjort, forklarer Molvær.

Privat drevet, offentlig finansiert
Hun opplyser vider at Fontenehuset i Ålesund skal drives av en privat stiftelse, men blir offentlig finansiert. De tre første åra betaler Staten for drifta, men etter hvert er det meninga at kommunen skal overta.
Stillinga som daglig leder for Fontenehuset i Ålesund er nå utlyst, og i tillegg skal det opprettes to andre stillinger. Akkurat hvor Fontenehuset skal ligge, er foreløpig ikke avklart, men det blir sentralt og lett tilgjengelig fra offentlige kommunikasjonsmidler. Oppstart er forventa å bli i desember.

 

Av Kenneth Kamp