Lesernes marked

Alternativ busstrasé på Slinningen

Torsdag i forrige uke sendte Fram ut følgende informasjon i en pressemelding:
På grunn av gravearbeid fra midten av Kaptein Linges veg, forbi Bunker Oil og ned til busslommen ved fylkesvegen,
blir denne strekningen stengt for buss fra og med torsdag 15. oktober om morgenen og frem til jul.
Alle busser fra FRAM vil i denne perioden kjøre via Hessatun/Hessamat i begge retninger og snu på Slinningsodden.